Konfokálny laserový skenovací mikroskop FV4000 

Pokročilá zobrazovacia technológia FLUOVIEW™ FV4000 umožňuje získavať snímky s vyššou presnosťou, čo zaručí výskumníkom získavať spoľahlivejšie údaje z ich vzoriek. S naším prelomovým detektorom SilVIR™ v jadre systému dosiahnete oveľa nižší šum, vyššiu citlivosť a vylepšené schopnosti rozlíšenia fotónov. S konfokálnym mikroskopom FV4000 môžu výskumníci získať kvalitnejšie kvantitatívne obrazové údaje za kratší čas a s menším úsilím.

⟩ Viac informácií

Farebná digitálna kamera DP75

Nová vysokovýkonná digitálna mikroskopická kamera DP75 je multiaplikačný zobrazovací nástroj, ktorý uľahčuje zachytávanie snímok vo vysokom rozlíšení alebo fluorescenčných snímok s vysokým rozlíšením pomocou jedinej kamery. Výrazne tým zjednodušuje mikroskopické zobrazovanie, čo Vám umožní viac sa sústrediť na svoju prácu.

⟩ Viac informácií

Opto-digitálny mikroskop DSX 1000

Nový modulárny systém s telecentrickou optikou so širokým rozsahom zoomu 20x – 7000x umožňuje rýchlejšiu analýzu objektov s garantovanou presnosťou a opakovateľnosťou merania. Široká škála príslušenstva vrátane rôznych typov osvetlenia a ľahko vymeniteľných objektívov. 6 rôznych metód pozorovania, pokročilé  2D/3D zobrazovacie techniky a motorizovaný opto-digitálny zoom pre rýchle makro / mikro pozorovanie.

⟩ Viac informácií

Ultra-tenký videoskop  IPLEX TX II

Druhá generácia priemyselného ultra-tenkého videoskopu IPLEX TX II ponúka vylepšenú ochranu, nový výkonný LED svetelný zdroj a vyššie rozlíšenie obrazu. Vymeniteľná flexibilná sonda s priemerom ∅2.2mm s natáčaním 120° hore / dole a rigidná ∅1.8mm sonda umožňujú vykonávať vnútorné kontroly priestorov a častí strojov s obmedzeným prístupom.

⟩ Viac informácií

Automatizovaný systém na vyhodnocovanie mikročistoty CIX100

OLYMPUS CIX100 je špecializovaný automatizovaný systém určený pre kontrolu mikročistoty a predstavuje komplexné riešenie pre výrobcov, ktorí udržujú vysoké kvalitatívne štandardy pre čistotu vyrábaných komponentov. Systém OLYMPUS CIX100 urýchľuje a uľahčuje proces získavania, spracovania, vyhodnocovania a dokumentácie technickej čistoty a inšpekčných údajov v súlade s medzinárodnými normami.

⟩ Viac informácií

Výkonný digitálny skener Olympus VS200

Ľahko analyzujte, zdieľajte a archivujte svoje dáta pomocou digitálneho skenera SLIDEVIEW VS200. Systém je navrhnutý na získavanie snímok vo vysokom rozlíšení pre kvantitatívnu analýzu a umožní Vám čo najlepšie využiť informácie, ktoré Vaše snímky ponúkajú.

⟩ Viac informácií

Invertovaný metalografický mikroskop GX53

Mikroskopy série GX sú spoľahlivé a vysoko výkonné zobrazovacie systémy s pokročilou optikou Olympus UIS2, ktoré zaručujú vysokú efektivitu v kombinácii s pokročilým zobrazovacím a analytickým softvérom Olympus Stream a možnosťami voľby stupňa motorizácie jednotlivých komponentov.

⟩ Viac informácií

3D Merací laserový konfokálny mikroskop LEXT OLS 5100

Laserový konfokálny mikroskop OLS5100 presne meria tvar a drsnosť povrchu na submikrónovej úrovni. Získavanie dát je štyrikrát rýchlejšie ako u nášho predchádzajúceho modelu čo prináša výraznú podporu produktivity.

⟩ Viac informácií