Opto-digitálny mikroskop DSX 1000

Nový modulárny systém s telecentrickou optikou so širokým rozsahom zoomu 20x – 7000x umožňuje rýchlejšiu analýzu objektov s garantovanou presnosťou a opakovateľnosťou merania. Široká škála príslušenstva vrátane rôznych typov osvetlenia a ľahko vymeniteľných objektívov. 6 rôznych metód pozorovania, pokročilé  2D/3D zobrazovacie techniky a motorizovaný opto-digitálny zoom pre rýchle makro / mikro pozorovanie.

⟩ Viac informácií

Automatizovaný systém na vyhodnocovanie mikročistoty CIX100

OLYMPUS CIX100 je špecializovaný automatizovaný systém určený pre kontrolu mikročistoty a predstavuje komplexné riešenie pre výrobcov, ktorí udržujú vysoké kvalitatívne štandardy pre čistotu vyrábaných komponentov. Systém OLYMPUS CIX100 urýchľuje a uľahčuje proces získavania, spracovania, vyhodnocovania a dokumentácie technickej čistoty a inšpekčných údajov v súlade s medzinárodnými normami.

⟩ Viac informácií

Výkonný digitálny skener Olympus VS200

Ľahko analyzujte, zdieľajte a archivujte svoje dáta pomocou digitálneho skenera SLIDEVIEW VS200. Systém je navrhnutý na získavanie snímok vo vysokom rozlíšení pre kvantitatívnu analýzu a umožní Vám čo najlepšie využiť informácie, ktoré Vaše snímky ponúkajú.

⟩ Viac informácií

Invertovaný metalografický mikroskop GX53

Mikroskopy série GX sú spoľahlivé a vysoko výkonné zobrazovacie systémy s pokročilou optikou Olympus UIS2, ktoré zaručujú vysokú efektivitu v kombinácii s pokročilým zobrazovacím a analytickým softvérom Olympus Stream a možnosťami voľby stupňa motorizácie jednotlivých komponentov.

⟩ Viac informácií

3D Merací laserový konfokálny mikroskop LEXT OLS 5100

Laserový konfokálny mikroskop OLS5100 presne meria tvar a drsnosť povrchu na submikrónovej úrovni. Získavanie dát je štyrikrát rýchlejšie ako u nášho predchádzajúceho modelu čo prináša výraznú podporu produktivity.

⟩ Viac informácií

Olympus IPLEX GX GT_1

Všestranný a výkonný videoskop  IPLEX GX/GT

Vymeniteľné svetelné zdroje, 8-palcová dotyková obrazovka, pokročilé funkcie zobrazovania a merania poskytujú optimálnu rovnováhu medzi univerzálnosťou využitia, schopnosťami zobrazovania a jednoduchosťou obsluhy.

⟩ Viac informácií

Konfokálny laserový skenovací mikroskop FV3000 

Nová generácia konfokálneho laserového skenovacieho mikroskopu Olympus FluoView FV3000 je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné kritéria pri riešení zložitých problémov v modernej vede. Vysoká citlivosť a rýchlosť potrebná pre zobrazovanie živých buniek a tkanív, intuitívne a adaptabilné rozhranie, možnosť analýzy a zobrazovania mikroplatničiek a vytvárania komplexných skríningových protokolov.

⟩ Viac informácií

Biologické mikroskopy CX43/CX33

Nová rada mikroskopov CX43 a CX33 poskytuje užívateľom vysoký komfort počas dlhých rutinných pozorovaní. Vhodné rozmiestnenie všetkých ovládacích prvkov maximalizuje ergonómiu a zlepšuje efektivitu práce.

⟩ Viac informácií