Priame mikroskopy – ZENA-R Slovakia, s.r.o.

Priame mikroskopy

­

Priamy metalografický mikroskop BX53 M

,

  • Užívateľsky prívetivý model
  • Funkčný dizajn a precízna optika
  • Manuálne, kódované a motorizované komponenty
  • Plne konfigurovateľný a modulárny systém