Popis produktu

REVOS™

Najnovší tkanivový procesor poskytujúci bezkonkurenčnú kvalitu a rýchlosť spracovania tkanív a najvyššiu možnú bezpečnosť a ohľaduplnosť k obsluhe. Najnovšia generácia tkanivových procesorov od firmy Epredia. Unikátny systém miešania reagencií v pracovnej komore formou rotácie kaziet v pracovnom kúpeli umožňuje najkvalitnejšie odvodnenie a presýtenie všetkých veľkostí a typov vzoriek. Touto technológiou je umožnené spracovávať bežné vzorky v skrátených protokoloch a významne tak skrátiť čas potrebný pre spracovanie vzoriek v histopatologickom laboratóriu.

 • Ovládanie pomocou farebného dotykového displeja, intuitívny grafický softvér
 • Jednoduché a intuitívne programovanie jednotlivých programov
 • Ovládací softvér s kontrolovaným prístupom pomocou užívateľských hesiel
 • Kapacita 300 vzoriek
 • Nastaviteľná teplota procesu až do 55°C mimo parafínov
 • Objem zásobníkov parafínu celkovo 5,6 litra, počet zásobníkov 3, možnosť dávkovať parafín priamo v peletách
 • Reagencie sú v skladovacích nádobách predhrievané na 35°C
 • Priama fyzikálna kontrola kvality alkoholu pomocou hustotného čidla
 • Systém rotácie reagencií nadväzujúce na meranie kvality alkoholu. Likviduje sa iba prvá alkoholová a xylenová kúpeľ čím sa významne redukujú náklady na prevádzku
 • Priehľadné veko reakčnej komory pre vizuálnu kontrolu procesu
 • Patentovaný systém odsávania pár z priestoru skrine a z priestoru nad otvorenou reakčnou komorou pre maximálnu ochranu obsluhy
 • Systém ventilácie je vybavený ako uhlíkovými filtrami na záchyt rozpúšťadiel, tak aj filtrami obsahujúcimi permanganát draselný na záchyt formaldehydových pár
 • Plnenie reagenčných nádob je vykonávané nasávaním reagencií priamo z nádob, v ktorých sú reagencie dodávané
 • Najmodernejšie RFID detekcia reagencií
 • Celkom 11 zásobníkov na reagencie a 3 zásobníky na oplachovacie médiá
 • Systém likvidácie odpadového parafínu do jednorazových odpadových nádob
 • Vstavaný záložný zdroj napájania, ktorý v prípade výpadku energie zaistí beh prístroja na dobu 3 hodín
 • Možnosť naprogramovať 10 pracovných programov a 8 oplachovacích programov
 • Možnosť naprogramovania odloženého štartu protokolu
 • USB rozhranie pre jednoduchý prenos dát a vykonávanie servisných zásahov
 • Sledovanie a záznam všetkých pracovných krokov do archívneho súboru
 • Vzdialená kontrola a možnosť pripojenia na LIS
Stiahnuť brožúru