Popis produktu

3DAssist

  • Softvér na 3D modelovanie pre videoskopy IPLEX™
  • Premeňte štandardné inšpekčné správy na dynamickú, hĺbkovú analýzu s pôsobivými 3D obrazmi
  • 3D obrázky vytvorené z videa získaného pomocou mono adaptéra
  • Široké zorné pole
  • PC softvér – vykresľujte a analyzujte obrázky v kancelárii, čím šetríte čas v teréne
  • Jednoducho zdieľajte zostavy a obrázky pomocou Microsoft Teams

Asistenčný modelovací softvér 3DAssist využíva video zachytené pomocou videoskopu IPLEX™ a vytvára trojrozmerný model objektu alebo oblasti ktorú práve kontrolujete. Po nasnímaní videa z vašej kontroly Vám vytvorenie plne otočných 3D obrázkov zaberie len niekoľko kliknutí.

Tieto funkcie Vám ušetria značný čas počas inšpekcie. Namiesto toho, aby ste začali s mono adaptérom, následne vytiahli sondu a vymenili za stereo adaptér, prešli do oblasti možného poškodenia a zachytili 3D obrázky, môžete celú kontrolu vykonať pomocou jedného mono adaptéra.

Medzi ďalšie výhody patrí:

  • Širšie zorné pole: monokulárne hroty majú širšie zorné pole ako stereo hroty, takže na snímkach 3DAssist uvidíte viac
  • Žiadne špeciálne vybavenie: len nahrajte video z vašej kontroly – nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie
  • Jednoduché použitie: po nainštalovaní do počítača nahrajte video z videoboroskopu IPLEX™ a softvér ho spracuje do ľahko čitateľného 3D obraz

 

 

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru