Popis produktu

Olympus cellSens

  • Modulárna softvérová platforma
  • Intuitívne riadenie aplikácii pomocou užívateľského rozhrania
  • Široká ponuka funkcií od jednoduchého snímania až k pokročilým multi-dimenzionálnym experimentom v reálnom čase

 

Softvérová platforma Olympus cellSens vytvára jedinečný osobný a intuitívny zobrazovací zážitok na základe preferovaných pracovných postupov operátora. cellSens poskytuje plnú kontrolu nad zobrazovanou plochou na displeji monitora. Umožňuje voľné rozmiestnenie ikon, usporiadanie panelov s nástrojmi, kontrolných a ovládacích prvkov, ktoré majú zjednodušiť prístup k jednotlivým funkciám,  sprehľadniť pracovnú plochu a zvýšiť tak produktivitu.

cellSens je ľahko ovládateľný, výkonný a flexibilný. Použitie modulárneho dizajnu umožňuje softvér rozširovať o prídavné moduly a prispôsobiť ho jednak svojím potrebám a požiadavkám ale aj finančnému rozpočtu.

Balíky produktov cellSens

cellSens Entry

cellSens Entry je ideálnym odrazovým mostíkom pre výskumníkov, ktorí začínajú pracovať s digitálnym snímaním a dokumentáciou a poskytuje všetky nástroje potrebné na jednoduché získavanie snímok.

cellSens Standard

Softvérová verzia Olympus cellSens Standard stavia na balíku cellSens Entry, pričom je možné získavanie viacerých snímkov súčasne, s pokročilými procesmi snímania obrazu (napr. Časovým odstupom) a riadením motorizovaných a kódovaných komponentov mikroskopu.

cellSens Dimension

Najuniverzálnejším členom rodiny Olympus cellSens je cellSens Dimension s plne automatizovaným získavaním snímok, výkonnými analytickými nástrojmi a mnohými ďalšími funkciami a rozširujúcimi modulmi.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru