Softvér – ZENA-R Slovakia, s.r.o.

Softvér

­

PROMICRA QuickPhoto

,

  • Systém pre digitálnu makrofotografiu, úpravu obrazu a meranie
  • Meracie funkcie na snímkach aj na živom obraze
  • Možnosti práce s obrazom
  • Automatické snímanie v definovanom časovom intervale
  • Tvorba videosekvencií
  • Prídavné softvérové moduly
  • Tvorba výstupných reportov

Softvér Olympus cellSens

  • Modulárna softvérová platforma
  • Intuitívne riadenie aplikácii pomocou užívateľského rozhrania
  • Široká ponuka funkcií od jednoduchého snímania až k pokročilým multi-dimenzionálnym experimentom v reálnom čase