Popis produktu

FVMPE-RS

  • Vysokorýchlostné zobrazovanie s rezonančným skenerom
  • Rozšírená IR multifotónová excitácia až do 1300nm
  • Možnosť trojitého skenera pre stimuláciu multifotónovým a viditeľným laserom
  • Špeciálny objektív 25XMPE a nová skenovacia jednotka s veľmi vysokou citlivosťou
  • 4-osé automatické zarovnávanie IR laserových zväzkov

Olympus FVMPE-RS je určený pre pozorovanie hrubých tkaninových štruktúr. Tento systém poskytuje jedinečné vysoko rýchlostné zobrazovanie dôležité pre zachytenie dynamických odoziev in-vivo, s jemným ovládaním laseru pre presné určenie miesta optimálnej účinnosti excitácie a to aj hlboko vo vnútri vzorky. Kombinácia zobrazovania s vysokým pomerom signál / šum a použitie dedikovaných objektívov určených špeciálne pre multifotónové aplikácie zabezpečujú účinnú detekciu rozptýlených fluorescenčných fotónov. Optimalizácia systému umožňuje dosiahnutie väčšej hĺbky penetrácie, zobrazovania a simultánne budenie dvomi vlnovými dĺžkami (až 1300 nm). Systém umožňuje stimuláciu pomocou viditeľného alebo multifotonového laseru a možnosť synchronizácie s patchclamp údajmi. Olympus FluoView FVMPE-RS v sebe spája vysokú rýchlosť, veľkú penetračnú hĺbku s možnosťou pozorovania hrubých tkanivových štruktúr s viacfarebným zobrazovaním a v kombinácii s výkonnou laserovou stimuláciou tvorí nekompromisné riešenie v oblasti multifotónovej mikroskopie.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru