Popis produktu

scanR

  • Rýchle a presné získavanie a analýza obrazu
  • Hyper-precízne riadenie experimentov v reálnom čase
  • Pokročilé analytické moduly

ScanR je modulárny mikroskopický systém určený pre plne automatizované získavanie obrazu a analýzu dát z biologických vzoriek. ScanR dokáže analyzovať vzorky z rôznych formátov nosných médií vrátane mikrotitračných platní, podložných sklíčok či vlastne definovaných bunkových polí. Bezkonkurenčná flexibilita tohto systému je vhodná rovnako pre rutinné ako aj pokročilé aplikácie, zatiaľ čo predkonfigurované postupy vyšetrení v bežných aplikáciách zvyšujú efektivitu práce. Výkonný analytický modul poskytuje komplexnú analýzu obrazu a pokročilú technológiu vyhodnocovanie dát pre štandardné a známe vyšetrenia.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru