Popis produktu

CIX 100

  • Intuitívne softvérové rozhranie s jednoduchým nastavením kľúčových funkcií
  • Vysoká rýchlosť skenovania, presnosť a reprodukovateľnosť nameraných výsledkov
  • Vynikajúca optická kvalita
  • Patentovaná technológia rozlišovania kovových a nekovových častíc na celulózových aj nylonových filtroch
  • Softvérové navádzanie pri každom kroku
  • Efektívny systém vyhodnocovania dát s jednoduchým a rýchlym vytváraním výstupných reportov v rôznych formátoch
  • Široká škála podporovaných štandardov: ISO 11218_1993; ISO 14952; ISO 16232-10_VDA19.2; ISO 21018; ISO4406_1999; ISO4407_1991; ISO12345_2013; NAS 1638-01; NF_E_48_651_1986; NF_E_48_655_1989; SAE_AS4059E

 

OLYMPUS CIX100 je špecializovaný automatizovaný systém určený pre kontrolu mikročistoty a predstavuje komplexné riešenie pre výrobcov, ktorí udržujú vysoké kvalitatívne štandardy pre čistotu vyrábaných komponentov. Systém OLYMPUS CIX100 urýchľuje a uľahčuje proces získavania, spracovania, vyhodnocovania a dokumentácie technickej čistoty a inšpekčných údajov v súlade s medzinárodnými normami. Systém je navrhnutý tak, aby intuitívne viedol užívateľa krok za krokom naprieč celým procesom vyhodnocovania, takže aj začínajúci inšpektori môžu rýchlo a ľahko získať dôležité dáta o čistote. Detekcia kovových a nekovových častíc na celulózových aj nylonových membránových filtroch. Jednoduchý systém automatickej kalibrácie systému s možnosťou overenia presnosti merania akreditovanými inštitúciami (Slovenská Legálna Metrológia)

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru