Popis produktu

Excelsior™ AS

Najnovšia generácia tkanivových procesorov od firmy Epredia. Unikátny systém správy reagencií zaručuje významné úspory v spotrebe reagencií. Jednoduché a intuitívne ovládanie pomocou farebnej dotykovej obrazovky. Špeciálny systém miešania reagencií v komore (kombinácia rotácie koša a prúdenia náplne) zvyšujúce kvalitu procesu odvodnenia.

 • Český softvér a ovládanie pomocou farebného dotykového displeja
 • Jednoduché a intuitívne programovanie jednotlivých programov
 • Ovládací softvér s kontrolovaným prístupom pomocou užívateľských hesiel (6 úrovní prístupu)
 • Kapacita max. 300 vzoriek (štandardne 222), možnosť spracovať aj menší objem vďaka trom úrovniam plnenia pracovnej komory v troch objemových úrovniach
 • Nastaviteľná teplota procesu až do 55°C
 • Objem zásobníkov parafínu celkovo 5.6 litra, počet zásobníkov 3, možnosť dávkovať parafín priamo v peletách
 • Reagencie sú v skladovacích nádobách predhrievané na 35°C
 • Priama fyzikálna kontrola kvality alkoholu pomocou hustotného čidla
 • Systém rotácie reagencií nadväzujúci na meranie kvality alkoholu. Likviduje sa iba prvá alkoholová a xylenová kúpeľ a významne sa tak redukujú náklady na prevádzku
 • Priehľadné veko reakčnej komory pre vizuálnu kontrolu procesu
 • Patentovaný systém odsávania výparov z priestoru skrine a z priestoru nad otvorenou reakčnou komorou pre maximálnu ochranu obsluhy
 • Systém ventilácie je vybavený ako uhlíkovými filtrami na záchyt rozpúšťadiel, tak aj filtrami obsahujúcimi permanganáty draselný pre záchyt formaldehydových pár
 • Plnenie reagenčných nádob je vykonávané nasávaním reagencií priamo z nádob, v ktorých sú reagencie dodávané
 • Celkom 11 zásobníkov na reagencie a 3 zásobníky na oplachovacie médiá
 • Systém likvidácie odpadového parafínu do jednorazových odpadových nádob
 • Vstavaný záložný zdroj napájania, ktorý v prípade výpadku energie zaistí beh prístroja na dobu 4 hodín
 • Štandardné protokoly obsahujú programy bez použitia xylénu
 • Možnosť naprogramovať 8 pracovných programov a 8 oplachovacích programov
 • Možnosť naprogramovania odloženého štartu protokolu
 • USB rozhranie pre jednoduchý prenos dát a servisné úkony
 • Sledovanie a záznam všetkých pracovných krokov do archívneho súboru
Stiahnuť brožúru