Popis produktu

GX 53

 • Zvýšená ergonómia a efektivita
 • Presnosť, rýchlosť a jednoduchosť obsluhy vďaka kódovaným a motorizovaným komponentom
 • Vynikajúca čistota obrazu a jedinečné rozlíšenie
 • Variabilita zobrazovacích a kontrastných metód BF, DF, MIX, DIC, POL, Fluorescencia
 • Modulárny systém so širokou škálou príslušenstva
 • Pokročilá obrazová analýza pomocou softvéru Olympus Stream
  • Základné 2D a 3D merania
  • Meranie veľkosti zrna priesečníkovou a planimetrickou metódou podľa noriem,
  • Meranie hrúbky vrstiev , Meranie hrúbky povlakovania,
  • Meranie a vyhodnocovanie zvarov,
  • Hodnotenie veľkosti, distribúcie a hustoty pórov voči ploche na definovanej oblasti,
  • Hodnotenie a klasifikácia častíc, Porovnávacie diagramy, Fázová analýza,
  • Automatické meranie a vyhodnotenie mikročistoty
  • Analýza grafitu, Analýza hliníka,
  • Vyhodnocovanie prítomností nekovových vmestkov v oceliach a iné
  • Komplexné spracovanie výstupných reportov a prezentácií

Invertovaný metalografický mikroskop GX53 je modulárny mikroskopický systém poskytujúci vysokú stabilitu na podporu vynikajúcej čistoty obrazu a rozlíšenia s vysokým zväčšením, pohodlnou obsluhou a s možnosťou pridávania alebo modifikácie veľkého množstva doplnkov a funkcií vrátane digitálnych kamier, kódovaných a motorizovaných častí, modulov a softvérových riešení.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru