Popis produktu

QuickPHOTO

  • Systém pre digitálnu makrofotografiu, úpravu obrazu a meranie
  • Meracie funkcie na snímkach aj na živom obraze
  • Možnosti práce s obrazom
  • Automatické snímanie v definovanom časovom intervale
  • Tvorba videosekvencií
  • Prídavné softvérové moduly
  • Tvorba výstupných reportov

Programy QuickPHOTO sú určené predovšetkým pre jednoduché a rýchle snímanie fotografií z optických mikroskopov a stereomikroskopov, úpravu obrazu a merania. Programy QuickPHOTO priamo spolupracujú s celým radom digitálnych snímacích zariadení, ako sú digitálne fotoaparáty, mikrofotografické kamery a skenery preparátov. Programy QuickPHOTO sú dostupné v niekoľkých verziách. Jednotlivé verzie sa líšia svojimi funkciami podľa zamerania do odboru. Funkcionalitu programov QuickPHOTO je možné rozšíriť pomocou prídavných modulov.
Programy QuickPHOTO majú užívateľsky prívetivé ovládanie a sú k dispozícii v SK/CZ/EN jazyku.

QuickPHOTO CAMERA

Základná verzia programu QuickPHOTO predstavuje univerzálne riešenie pre snímanie digitálnych fotografií z mikroskopov, úpravu obrazu a základné merania. Program QuickPHOTO CAMERA je vhodný pre všetky mikroskopické odbory a aplikácie bez väčších nárokov na meranie. Umožňuje rad operácií so snímkami, napr. meranie dĺžok, vkladanie kalibrovaného mierky, vkladanie popiskov a označovanie zaujímavých miest. Pomocou funkcií pre časozberné fotografovanie je možné snímky zhotovovať automaticky v definovanom časovom intervale.

QuickPHOTO MICRO

Pokročilá verzia programu QuickPHOTO určená najmä pre využitie v biomedicínskych odboroch. Program obsahuje všetky funkcie programu QuickPHOTO CAMERA a navyše rad ďalších funkcií pre meranie v obraze a vytváranie tlačených protokolov. Je vybavený celým radom meracích funkcií napr. meranie dĺžok, obvodov, plôch, uhlov, počítanie objektov, analýza fáz. Pomocou funkcií pre časozberné fotografovanie je možné snímky zhotovovať automaticky v definovanom časovom intervale.

QuickPHOTO INDUSTRIAL

Najvyššia verzia programu QuickPHOTO určená najmä pre technické aplikácie, ktorá obsahuje všetky funkcie programu QuickPHOTO MICRO a rad ďalších meracích funkcií určených predovšetkým pre využitie v priemysle a materiálovom výskume. Je vybavený celým radom meracích funkcií napr. meranie dĺžok, obvodov, plôch, priemerov, uhlov, vzdialeností rovnobežiek, počítanie objektov, analýza fáz, vyhodnocovanie skúšky tvrdosti a mikrotvrdosti. Pomocou funkcií pre časozberné fotografovanie je možné snímky zhotovovať automaticky v definovanom časovom intervale.

Prídavné softvérové moduly:

Modul Deep Focus umožňuje vytvárať snímky s hĺbkou ostrosti oveľa väčšie, než aké je možné dosiahnuť bežným použitím optických mikroskopov. Využíva sa pri práci so stereomikroskopmi ale aj ostatnými typmi mikroskopov pracujúcich s prechádzajúcim aj odrazeným svetlom. Modul Deep Focus umožňuje pomocou motorizovaného fokusu celý proces vytvárania snímok automatizovať .

Modul HDR je určený pre vytváranie snímok s veľkým dynamickým rozsahom zo sérií snímok s rôznou expozíciou. Modul je možné použiť pre vytváranie HDR (High Dynamic Range) snímok statických vzoriek nasnímaných s použitím mikroskopu, pre makrosnímky aj štandardné fotografie.

Modul Image Stitching je určený k interaktívnemu zošívanie zorných polí z mikroskopu. Modul je možné použiť ako pre zošitie niekoľkých zorných polí, tak k nasnímaniu celých vzoriek s rozlíšením až niekoľko Gigapixel.

Modul FLUO+ pre fluorescenčnú mikrofotografiu umožňuje skladanie až osem snímok urobených s použitím rôznych fluorescenčných filtrov do jedného výsledného obrazu.

Modul RECORD IT umožňuje záznam videa v reálnom čase z digitálnych a analógových mikroskopických kamier a fotoaparátov.

Modul Figure Maker je prídavný modul k programom QuickPHOTO, ktorý umožňuje počas niekoľkých minút veľmi ľahko vytvoriť zložené „koláže“ zo snímok z mikroskopu alebo makro záberov na účely publikovanie vo vedeckých článkoch. Do všetkých snímok môžu byť automaticky vložené kalibračné mierky a popisky. Užívateľ má plnú kontrolu nad rozmery a rozlíšením (DPI) výslednej koláže.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru QP Camera
Stiahnuť brožúru QP Micro
Stiahnuť brožúru QP Industrial

Modul Image Stitching

Modul HDR

Modul Figure Maker