Popis produktu

CKX-CCSW

  • Meranie nefarbených kultivovaných buniek a zhlukov
  • Menšie riziko kontaminácie
  • Rýchla a jednoduchá obsluha
  • Zlepšenie kvality v procese počítania buniek pomocou kvantitatívnej analýzy

 

Softvér CKX-CCSW automaticky meria zhluky buniek a poskytuje kvantitatívny dátový záznam, ktorý eliminuje nepresnosti pri ručnom sčítavaní na základe odhadov zhlukovania. Používa sa s mikroskopom CKX53, kde softvér automaticky spočíta počet buniek rovnako ako percento zhlukovania v kultivačnej nádobe. Dáta sú uložené ako súbor vo formáte CSV, ktorý je možné ľahko exportovať do PC pre potreby kontroly a archivácie.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru