Popis produktu

cellFRAP

  • Intuitívne nastavenie systému a presné ovládanie experimentu s použitím softvéru cellSens
  • Reprodukovateľnosť a synchronizácia jednotlivých experimentov s presnosťou na µs
  • Plná flexibilita v umiestnení a tvare fotobielenej alebo stimulovanej oblasti
  • Interaktívny režim „Click & Bleach“
  • Integrované riešenie pre IX3 poschodový systém ako prídavný modul k existujúci zobrazovacím platformám

 

Olympus cellFRAP je navrhnutý s ohľadom na výskumných pracovníkov a poskytuje veľmi presnú a flexibilnú fotomanipuláciu živých buniek s rôznymi možnosťami vyhodnocovania a prezentácie získaných dát. cellFRAP využíva difrakčne obmedzenú laserovú stopu o vysokej intenzite a presné polohovanie bieliacej oblasti naprieč celým zorným poľom. Excelentná kvalita laserovej stopy  umožňuje úplnú flexibilitu v polohovaní a tvare bielenej oblasti a umožňuje extrémne presnú kontrolu nad bieliacou oblasťou. Vďaka integrovaniu do systému poschodových modulov Olympus IX3 možno cellFRAP modul veľmi ľahko prispôsobiť súčasným zobrazovacím platformám s celým spektrom kompatibilného príslušenstva. Riešenie cellFRAP v prostredí Graphical Experiment Manager softvéru Olympus cellSens je veľmi intuitívne a poskytuje jednoduchý spôsob nastavenia a ovládania experimentu.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnúť brožúru