Údaje o spoločnosti

ZENA-R Slovakia, s.r.o.

Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava
IČO: 43913717
DIČ: 2022550222
IČ DPH: SK2022550222

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK59 0900 0000 0051 4426 4737
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, Vložka č. 57980/B

Ing. Marcel Alman, PhD.

Poloha firmy

Naplánuj cestu