Zakrývacie automaty – ZENA-R Slovakia, s.r.o.

Zakrývacie automaty

//Zakrývacie automaty
­

CTM6 Coverslipper

,

 • Koše s kapacitou 19 alebo 30 skiel
 • Pracovná kapacita 400 skiel/h
 • Systém vnútornej ventilácie
 • Jednoduchá údržba a čistenie
 • Ventilácia pracovného priestoru
 • Jednoduché nastavenie

ClearVue™

,

 • Pracovná kapacita 300 skiel/h
 • Možnosť vloženia 5 košov so sklami naraz
 • Simultánne možno spracovávať 11 košov
 • Automatická detekcia typu vzoriek
 • Použitie troch veľkostí krycích sklíčok
 • Vstavaný záložný zdroj