Popis produktu

CellCut MMI

  • Rezanie bez kontaminácie je zabezpečené vložením vzorky medzi membránu a sklíčko bez možnosti vystavenia vzduchu
  • Jedinečná technológia MMI CapLift umožňuje najvyššiu účinnosť zberu vzoriek a minimálne poškodenie vzorky
  • Zber bez kontaminácie pomocou systému MMI IsolationCap ktorý je v kontakte iba s membránou a nikdy v priamom kontakte s tkanivom
  • Systém pozitívnej kontroly vzoriek zabezpečuje odber vzoriek po každom laserovom reze
  • Pevný UV-laser s vysokou frekvenciou impulzov a nízkym výkonom zabezpečuje ostrý, čistý a ultra precízny rez s hrúbkou 0,3µm pre minimálne poškodenie vzorky
  • Navigácia a ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky a dotykového pera
  • Vopred definované cieľové polohy „PTP“ je patentovaná funkcia umožňujúca pod vizuálnou kontrolou zber jednotlivých buniek na viečko z vopred preddefinovaných oblastí bez kontaminácie
  • Autodokumentačná funkcia systému MMI CellCut umožňuje plnú kontrolu a vysledovateľnosť každého jedného rezu
  • Rôzne typy izolačných médií MMI LiveCellChamber, MMI MULTICAP a MMI MultiSlide
  • Funkcia sériových sekcií umožňuje maximalizovanie obnovy RNA minimalizáciou použitého farbenia

Laserový mikrodisekčný systém MMI CellCut je určený pre rýchlu a presnú izoláciu buniek a tkanív a je nevyhnutným nástrojom pre molekulárnu patológiu. Široká škála rôznych typov vzoriek použiteľných na diagnostické účely vrátane zamrazených vzoriek, parafínom zalievaných vzoriek, archívnych sklíčok, cytospinov, náterov a živých buniek.

MMI CellCut umožňuje rýchly a ľahký výber buniek priamo na dotykovej obrazovke. Bunky záujmu sú označené a následne sú automaticky vyrezané pomocou presne fokusovaného UV-Laseru. Tieto mikrodisekované vzorky sú odobrané pre následnú analýzu. Takýto výsledok populácie čistých buniek zaručí spoľahlivú analýzu a diagnostiku.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru MMI Cell Cut