Popis produktu

FV 3000

  • Laserový konfokálny systém FV3000 s galvo skenerom a FV3000 RS v konfigurácii s rezonančným hybridným skenerom
  • Nová vysoko účinná a presná spektrálna detekcia
  • Nové multikanálové spektrálne rozdelenie až 16 spektrálnych kanálov
  • Priama a invertovaná verzia pre elektrofyziologické aplikácie, bunkovú biológiu, výskum kmeňových buniek alebo rakoviny

FluoView FV3000 Series je navrhnutý tak, aby riešil niektoré z najzložitejších problémov modernej vedy. Okrem vysokej citlivosti a rýchlosti potrebnej pre zobrazovanie živých buniek a tkanív, poskytuje systém FV3000 intuitívne a adaptabilné rozhranie, možnosť analýzy a zobrazovania rôznych typov podložných médií a vytvárania komplexných skríningových protokolov. Rada FV3000 podporuje kompletné postupy pre zobrazovanie živých buniek v 2D-6D (x,y,λ,z,t,p) cez spracovanie obrazu pomocou dekonvolúcie a analýzy. Zvláštna pozornosť bola venovaná potrebám bunkovej biológie, výskumu rakoviny a výskumu kmeňových buniek. FV3000 je optimalizovaný systém pre makro až mikroskopické zobrazovanie buniek, tkanív a malých organizmov.

Odkaz na stránku výrobcu
Stiahnuť brožúru

TrueSpectral detekčný systém 

Skenovací systém s Hybridnými skenermi

Modulárne optické komponenty

Prispôsobiteľné rozhranie