Biologické mikroskopy CX43/CX33

Nová rada mikroskopov CX43 a CX33 poskytuje užívateľom vysoký komfort počas dlhých rutinných pozorovaní. Vhodné rozmiestnenie všetkých ovládacích prvkov umožňuje jednoduchú obsluhu, maximalizuje ergonómiu a zlepšuje efektivitu práce. Rýchle nastavenie alebo výmena vzorky, zaostrenie či posuv stolíka sú vykonávané s minimálnym pohybom ruky.

⟩ Viac informácií

Automatizovaný systém na vyhodnocovanie mikročistoty CIX100

OLYMPUS CIX100 je špecializovaný automatizovaný systém určený pre kontrolu mikročistoty a predstavuje komplexné riešenie pre výrobcov, ktorí udržujú vysoké kvalitatívne štandardy pre čistotu vyrábaných komponentov. Systém OLYMPUS CIX100 uľahčuje rýchle získavanie, spracovávanie a dokumentáciu technickej čistota a inšpekčných údajov v súlade s medzinárodnými normami.

⟩ Viac informácií

 

Priemyselný videoskop IPLEX NX s HD rozlíšením

Olympus IPLEX NX Vám prináša najvyššiu radu priemyselných videoskopov s najmodernejšou technológiou v sérii IPLEX. Poskytuje jasný obraz s vysokým rozlíšením aj vo veľkých priestoroch prostredníctvom kvalitného obrazového snímača, výkonného svetelného zdroja s laserovou diódou, technológiu spracovania obrazu na vysokej úrovni a špičkovou optickou kvalitou objektívov Olympus.

⟩ Viac informácií

 

Konfokálny laserový skenovací mikroskop FV3000 

Nová generácia konfokálneho laserového skenovacie mikroskopu Olympus FluoView FV3000 je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné kritéria pri riešení zložitých problémov v modernej vede. Vysoká citlivosť a rýchlosť potrebná pre zobrazovanie živých buniek a tkanív, intuitívne a adaptabilné rozhranie, možnosť analýzy a zobrazovania mikroplatničiek a vytvárania komplexných skríningových protokolov.

⟩ Viac informácií

 

Kontrola zhlukovania CKX-CCSW

Softvér CKX-CCSW automaticky meria zhluky buniek a poskytuje kvantitatívny dátový záznam, ktorý eliminuje nepresnosti pri ručnom sčítavaní na základe odhadov zhlukovania

⟩ Viac informácií

 

 

 

dp74_2

Farebná a monochromatická kamera DP74

Farebná mikroskopická kamera Olympus DP74 určená pre fluorescenciu spája v sebe pokročilú technológiu spracovania obrazu, dizajn, nízku hlučnosť a ľahko ovládateľný softvér, pomocou ktorého získate ostré a realistické obrazy.

⟩ Viac informácií

 

3D Merací laserový konfokálny mikroskop LEXT OLS 4100

CLSM (Confocal Laser Scanning Microscop) je určený predovšetkým pre materiálové vedy a patrí do skupiny meracích systémov. Tieto systémy umožňujúcich veľmi rýchle, efektívne a presné 2D a 3D pozorovanie a meranie, presné vyhodnocovanie povrchov rôzneho tvaru a zloženia.

⟩ Viac informácií