3D Merací laserový konfokálny mikroskop LEXT OLS 5000

Laserový konfokálny mikroskop OLS5000 presne meria tvar a drsnosť povrchu na submikrónovej úrovni. Získavanie dát je štyrikrát rýchlejšie ako u nášho predchádzajúceho modelu čo prináša výraznú podporu produktivity.

⟩ Viac informácií

 

Invertovaný metalografický mikroskop GX53

Mikroskopy série Olympus GX sú spoľahlivé a vysoko výkonné zobrazovacie systémy s pokročilou optikou Olympus UIS2, ktoré zaručujú vysokú efektivitu v kombinácii s pokročilým zobrazovacím a analytickým softvérom Olympus Stream.

⟩ Viac informácií

 

Automatizovaný systém na vyhodnocovanie mikročistoty CIX100

OLYMPUS CIX100 je špecializovaný automatizovaný systém určený pre kontrolu mikročistoty a predstavuje komplexné riešenie pre výrobcov, ktorí udržujú vysoké kvalitatívne štandardy pre čistotu vyrábaných komponentov. Systém OLYMPUS CIX100 uľahčuje rýchle získavanie, spracovávanie a dokumentáciu technickej čistota a inšpekčných údajov v súlade s medzinárodnými normami.

⟩ Viac informácií

 

Konfokálny laserový skenovací mikroskop FV3000 

Nová generácia konfokálneho laserového skenovacie mikroskopu Olympus FluoView FV3000 je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné kritéria pri riešení zložitých problémov v modernej vede. Vysoká citlivosť a rýchlosť potrebná pre zobrazovanie živých buniek a tkanív, intuitívne a adaptabilné rozhranie, možnosť analýzy a zobrazovania mikroplatničiek a vytvárania komplexných skríningových protokolov.

⟩ Viac informácií

 

Biologické mikroskopy CX43/CX33

Nová rada mikroskopov CX43 a CX33 poskytuje užívateľom vysoký komfort počas dlhých rutinných pozorovaní. Vhodné rozmiestnenie všetkých ovládacích prvkov maximalizuje ergonómiu a zlepšuje efektivitu práce.

⟩ Viac informácií

Priemyselný videoskop IPLEX NX s HD rozlíšením

Vám prináša najvyššiu radu priemyselných videoskopov s najmodernejšou technológiou v sérii IPLEX. Poskytuje jasný obraz s vysokým rozlíšením aj vo veľkých priestoroch prostredníctvom kvalitného obrazového snímača a výkonného svetelného zdroja s laserovou diódou

⟩ Viac informácií

dp74_2

Farebná a monochromatická kamera DP74

Farebná mikroskopická kamera Olympus DP74 určená pre fluorescenciu spája v sebe pokročilú technológiu spracovania obrazu, dizajn, nízku hlučnosť a ľahko ovládateľný softvér, pomocou ktorého získate ostré a realistické obrazy.

⟩ Viac informácií

 

Kontrola zhlukovania CKX-CCSW

Softvér CKX-CCSW automaticky meria zhluky buniek a poskytuje kvantitatívny dátový záznam, ktorý eliminuje nepresnosti pri ručnom sčítavaní na základe odhadov zhlukovania

⟩ Viac informácií